Adopcia

O projekte

Sudán

Južný Sudán patrí v dôsledku občianskej vojny trvajúcej vyše 50 rokov, ku krajinám s najnižším stupňom rozvoja na svete. Vo vojne zomrelo viac ako dva milióny ľudí a každý deň zomierajú ďalší kvôli hladu a rôznym chorobám.

Priemerný vek v krajine je 42 rokov, pričom 60 % populácie tvorí mládež do 25 rokov a deti. V dôsledku vojny okrem fyzickej deštrukcie veľká časť obyvateľstva prišla o možnosť naučiť sa čítať, písať a počítať. Dá sa povedať že až vyše 80 % obyvateľstva je negramotného.

V hlavnom meste Juba už druhý rok pôsobí slovenský misionár, františkán p. Masseo Golha, OFM. S jeho spoluprácou sme začali od mája 2014 realizovať projekt pomoci chudobným deťom z okolitých dedín (Luri, Bilingi, Gurei ai.), ktoré si nemôžu dovoliť chodiť do školy. Väčšinou ide o siroty alebo polosiroty z najchudobnejších pomerov. O deti sa starajú sestry z rehole Dcér Panny Márie Nepoškvrnenej (Daughters of Mary Immaculate), pochádzajúce z Indie. Do nášho projektu vybrali tie deti, ktoré by inak nemali šancu získať vzdelanie.

Celková suma príspevku na jeden školský rok pre jedno dieťa je 180 Eur, t.j. 15 Eur mesačne, ktoré sa použijú na úhradu školného, školských uniforiem, topánok a školských pomôcok.

Sponzor – adoptívny rodič – si môže vybrať dieťa z nášho zoznamu a posielať uvedenú sumu v mesačných, štvrťročných, polročných splátkach, alebo naraz na celý rok. Kontakt s dieťaťom je možný formou listov, ale keďže deti sa najprv musia naučiť po anglicky, aby mohli komunikovať, sponzori budú od nich dostávať namaľované obrázky a prostredníctvom koordinátora projektu informácie o tom, ako sa im darí v škole.

Prosíme o pochopenie, že doručovanie listov do Južného Sudánu je pomerne náročné (v krajine nefunguje pošta ani kuriérske služby), a kvôli komplikovanej situácii nevieme zaručiť pravidelné časové intervaly, v ktorých dostaneme správy, kópie vysvedčení atď., a tak aj ich doručenie dobrodincom môže trvať trochu dlhšie, ako by očakávali.