Adopcia

Voľné deti na adopciu Pre viac informácií o dieťati, kliknite na fotografiu.

Ramadan Sebit

Ramadan Sebit

Poplatok na jeden školský rok pre Ramadan je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0247

Robert Lado

Robert Lado

Poplatok na jeden školský rok pre Roberta je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0205

Soro Chaplen

Soro Chaplen

Poplatok na jeden školský rok pre Sora je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0220