Adopcia

Základné informácie

V rozvojových krajinách Afriky chodí pravidelne do školy len časť detí školského veku. Chudoba ako základný problém spoločnosti spôsobuje nielen nedostupnosť základného vzdelania, ale aj zlý zdravotný stav obyvateľstva v dôsledku chronickej podvýživy. V krajinách, kde neexistuje zdravotné, či sociálne poistenie, sú pre najchudobnejšie rodiny veľmi ťažké podmienky na prežitie a ak aj rodina má nejaký príjem, často jej nezostávajú prostriedky na zaplatenie školného pre deti.

Vzdelanie je prvým krokom na ceste k lepšej budúcnosti pre celú rodinu, pretože ak aspoň jedno z detí získa kvalifikáciu pre určitý druh povolania, môže sa zamestnať a finančne pomáhať svojej rodine.

Cieľom projektu Podpora vzdelávania chudobných detí (adopcia detí na diaľku) je sprostredkovať vzdelanie konkrétnym deťom, pochádzajúcim z najchudobnejších podmienok, najmä sirotám a polosirotám.

Darca posiela finančnú čiastku na konkrétne dieťa, ktorému sa hradí školné, školské pomôcky a učebnice, školská uniforma a v niektorých prípadoch aj školský obed. Dieťa má tak zabezpečené aspoň minimum životných podmienok, aké majú ostatné deti vo svete.

Darcom - adoptívnym rodičom sa môže stať ktokoľvek, kto by rád umožnil chudobným deťom získať vzdelanie.

Dieťa si môžu adoptovať jednotlivci, rodiny, študenti, skupiny a spoločenstvá ľudí, farnosti, školy, triedy, firemné kolektívy, obce a pod. Pokiaľ je pre niekoho ročná čiastka príliš vysoká a z rôznych dôvodov nie je schopný pripojiť sa ku skupine viacerých prispievateľov, môže prispievať na základe dohody s koordinátorom aj nižšou sumou, pričom sa na jedno dieťa „poskladajú” viacerí darcovia.

Ako postupovať pri adopcii:

  • Z databázy detí si vyberte voľné dieťa.
  • Kontaktujte koordinátora emailom (maria.galikova@dobrotapreafriku.sk) alebo telefonicky (0903 227 594) a overte si, či sa o tomto dieťati už náhodou nejedná s niekým iným.
  • Vyplňte formulár prihlášky a pošlite ho emailom alebo poštou koordinátorovi na Slovensku.
  • Prihlásiť sa môžete aj telefonicky nahlásením údajov z prihlášky.
  • Koordinátor vám pripraví a pošle darovaciu zmluvu, certifikát o adopcii, životopis a fotku dieťaťa.
  • Ak si neviete vybrať dieťa, radi vám poradíme podľa vami udanej výšky príspevku, ktorý môžete poskytnúť.

Adoptívny rodič - darca sa zaväzuje podporiť dieťa minimálne na jeden rok, aby bola zabezpečená úhrada nákladov na celý školský rok. Ak chce rodič adopciu ukončiť, nahlási to koordinátorovi na Slovensku, aby bolo možné pre dané dieťa hľadať iného sponzora.

Adoptívni rodičia dostávajú raz ročne správu o tom, ako sa ich dieťaťu darí – kópiu vysvedčenia, list alebo namaľovaný obrázok od dieťaťa a v závislosti od možností partnera v krajine aj jeho aktuálnu fotku. Adoptívni rodičia môžu „svojmu dieťaťu” poslať jednoduchý list v angličtine alebo v inom jazyku (v závislosti od krajiny) v priebehu celého roka. Odporúčame písať krátke listy jednoduchým jazykom tak, aby dieťa mohlo pochopiť realitu, ktorá je odlišná od tej, v ktorej sa nachádza. Deti sa tešia fotografiám, pohľadniciam, či obrázkom.

Dar je použitý nasledovne:

  • 90 % - priamo pre dieťa – školné, školská uniforma, učebnice, školské pomôcky, školské obedy a prípadne ďalšie potrebné veci
  • 10 % - na náklady spojené s realizáciou projektu na Slovensku (poštovné, bankové poplatky, kancelárske potreby, tlač fotiek, web stránky, propagačný materiál...)

Príspevok je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v zmluve. Nezabudnite vždy uviesť variabilný symbol (číslo dieťaťa), ktorý je v zmluve, aby sme platbu mohli rýchlejšie identifikovať.

Bankové údaje:

Číslo účtu: 292 290 8903 / 1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903
SWIFT: TATR SKBX
Tatra banka, a.s. Bratislava