Bazár

Bazár sv. Alžbety

Momentálne nemáme stabilné priestory vhodné na predaj darovaných predmetov. Predávame na rôznych príležitostných burzách, alebo sami organizujeme misijné burzy vo farnostiach, na školách, vo firmách apod.

V Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave predávame formou misijnej burzy od februára 2018 každý posledný pondelok v mesiaci od 15.00 do 20.00 hod.

Shop Shop Shop Shop

Termíny:

  • 26.3.2018
  • 30.4.2018
  • 28.5.2018
  • 25.6.2018
Shop

Ak máte záujem, aby sme prišli do vašej farnosti alebo školy, môžete nám napísať alebo zatelefonovať a dohodnúť termín.

V priestoroch v budove VŠ ZaSP sv. Alžbety ul. Pod Brehmi 4, Polianky v Bratislave – Dúbravke máme už len sklad, telefonicky si môžete dohodnúť návštevu.

Bližšie informácie:
Email: bazar@dobrotapreafriku.sk
Tel.: 0903 227 594 Facebook: „Charity point“ a „Misijná burza“

Charity Point je verejná zbierka zaregistrovaná na MV SR pod č. SVS-OVS2-2017/036938