Jedlo

Bochník sv. Antona pre Južný Sudán

„Vy im dajte jesť!“ (Lk 9,13)

Školské jedálne na základných školách v Južnom Sudáne neexistujú. Niektoré deti chodia do školy pešo aj 2 - 3 hodiny a popoludní zase takú istú vzdialenosť často v horúčavách do 40˚C. Keďže pochádzajú z veľmi chudobných pomerov, strava v škole je často ich jediným jedlom za celý deň. Hladné deti nevládzu chodiť do školy a nemôžu sa ani sústreďovať na vyučovanie. Aby dosahovali dobré školské výsledky, potrebujú byť nasýtené.

Po preskúmaní situácie za pomoci slovenského misionára p. Massea Golhu, OFM, sme začali od r. 2015 realizovať projekt Bochník sv. Antona.

Ako prvú vybral do projektu páter Masseo dedinu Digala, vzdialenú 26 km od Juby (hlavné mesto). Do školy tu chodí približne 80 detí. Deti dostávajú na desiatu sladkú kašu „asida“ a na obed fazuľu s ryžou alebo s „ugali“ (kaša z kukuričnej múky a vody). Päťkrát do mesiaca dostávajú chlieb. Potraviny aj drevené uhlie na varenie sa musí dovážať z Juby. Našou snahou je, aby sa do projektu zapojili aj miestni ľudia, ktorí by pestovali fazuľu, kukuricu a iné plodiny, ktoré by boli lacnejšie a zároveň by sa ich kúpou podporoval rozvoj miestneho poľnohospodárstva.

Od októbra 2016 dostáva obedy 420 detí v Základnej škole sv. Kríža v dedine Luri (45 km od Juby) v spolupráci s rehoľnými sestrami DMI – Dcéry Panny Márie Nepoškvrnenej. Obed tvorí obilninová kaša z maniokovej, cirokovej a kukuričnej múky. Veľa detí nechodilo do školy, pretože boli hladné. Teraz majú motiváciu vrátiť sa do školy. V r. 2017 dostali obedy aj školáci v Rock City.

V r. 2017 sme zabezpečili raňajky vo forme obilninovej kaše pre 600 školákov Základnej školy Panny Márie Pomocnice kresťanov v dedine Mogiri, ktorú spravujú bratia Saleziáni don Bosca. Je to hraničná oblasť, kde väčšina detí sú utečenci, vnútorní vysídlenci, siroty, či polosiroty z najchudobnejších pomerov.

Garant projektu:
Rehoľa menších bratov – Františkánov, OFM
Rehoľa Dcér Panny Márie Nepoškvrnenej (Daughters of Mary Immaculate – DMI)
Rehoľa saleziánov don Bosca, SDB

Prispejte, prosím, akoukoľvek čiastkou na Bochník sv. Antona, aby školáci v Južnom Sudáne dostávali pravidelne v škole obedy, ktoré sú často ich jediným jedlom za celý deň. Do správy pre prijímateľa uveďte „Bochník sv. Antona“.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť!