MARAFIKI WEMA

MARAFIKI WEMA - KLUB PRIATEĽOV CHUDOBNÝCH DETÍ

„Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili.“ (Sv. Ján Bosco)

Staňte sa členom Klubu priateľov chudobných detí MARAFIKI WEMA (po swahilsky znamená Priatelia Dobroty) a podporte našu prácu pre najchudobnejších...

Finančné dary členov Klubu MARAFIKI WEMA slúžia na pokrytie nákladov na fungovanie organizácie Dobrota pre Afriku a zároveň ako rezervný fond pre nové a prebiehajúce projekty.

Občianske združenie Dobrota pre Afriku je nezávislá organizácia, ktorá financuje projekty výlučne z darov dobrodincov. Pomôžte nám pomáhať chudobným deťom, ktoré potrebujú Vašu podporu.

Členom sa môže stať ktokoľvek ako fyzická osoba alebo ako kolektív, spoločenstvo, rodina, firma, kto nás každoročne jednorázovo alebo v pravidelných intervaloch podporí dobrovoľným finančným príspevkom.

Každý adoptívny rodič je zároveň členom klubu MARAFIKI WEMA.

Príspevok môžete posielať na č. účtu:
Číslo účtu: 292 290 8903 / 1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903
SWIFT: TATR SKBX
Tatra banka, a.s. Bratislava

Do správy pre prijímateľa uveďte: MARAFIKI WEMA

Členstvo je dobrovoľné a k ničomu nezaväzuje.

Ako sa môžete prihlásiť

  • Telefonicky na tel.č. 0903 227 594 – stačí nahlásiť meno, adresu, tel.č., prípadne emailovú adresu
  • Poštou – meno, adresu, tel.č. a emailovú adresu môžete poslať na našu adresu Dobrota pre Afriku, Bezekova 24, 841 02 Bratislava
  • Emailom – meno, adresu, tel.č. a emailovú adresu pošlite na adresu: klub@dobrotapreafriku.sk

Po prihlásení dostanete od nás poštou certifikát o členstve.

VÝHODY PRE ČLENOV KLUBU MARAFIKI WEMA

  • Celoročná 15 % zľava pri nákupe v našom Charity shope „Bazár sv. Alžbety“
  • Za všetkých našich dobrodincov slúži páter Masseo Golha, OFM každý mesiac sv. omšu.
  • Výtlačok nášho informačného občasníka o našich projektoch a aktivitách zašleme každému poštou.

Ak potrebujete viac informácií o členstve v našom klube, kontaktujte tel.č. 0903 227 594 alebo mail klub@dobrotapreafriku.sk.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!