O nás

O nás

Občianske združenie Dobrota pre Afriku vzniklo v decembri 2013 odčlenením od občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety. Hlavným cieľom je podpora a pomoc pre chudobných ľudí v rozvojových krajinách.

Medzi ďalšie ciele patrí podpora misijných, charitatívnych a rozvojových pracovníkov v krajinách tretieho sveta, ako aj rozvíjanie a zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o sociálnych problémoch v rozvojových krajinách a vytváranie solidarity s chudobnými a marginalizovanými skupinami.

Nosným projektom je Podpora vzdelávania chudobných detí (adopcia na diaľku), ktorý prebieha v Keni od roku 2009. V apríli 2014 sme do tohto projektu zapojili chudobné deti v Južnom Sudáne.

Takmer všetci členovia sú absolventmi študijného programu Misijná a charitatívna práca, čo nás zaväzuje k tomu, aby sme sa snažili vykonávať našu činnosť čo najprofesionálnejšie.

Zároveň však chceme našu charitatívnu činnosť prepojiť s misijnou prácou, kedy nám ide o pozdvihnutie ľudskej dôstojnosti aj v najťažších životných podmienkach a vytváranie nádeje pre lepšiu budúcnosť.

Dobrota pre Afriku ako nezávislé občianske združenie je otvorené pre spoluprácu s misionármi, či už s rehoľníkmi alebo s laikmi. Je členom Fóra kresťanských inštitúcií na Slovensku.